نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
‭Child‬ ( ۱۶ )
Children ( ۱۶ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پایان نامه‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۵۳ رکورد از ۳۰۶۹۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه
عنوان :بررسی میزان موفقیت و سایکوپاتولوژی سوء مصرف کنندگان مواد جهت بازتوانی به روش سم زدایی فوق سریع در استان بوشهر
شماره راهنما :Gp۸۲/۱۹
پدیدآور :باغبان،عباس، مولف
تاریخ نشر :۷۲-۷۳
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
2.
پایان نامه
عنوان :آنمی و دیگر بیماریهای خونی
شماره راهنما :Med۶۸/۱
پدیدآور :رفعتی، نوشین، مؤلف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مامایی
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
3.
پایان نامه
عنوان :آنالیز بیوشیمیایی پنیر خرما جهت بررسی ارزش غذایی آن
شماره راهنما :Gp۸۷/۱
پدیدآور :آذرشب، مهدی، مولف
تاریخ نشر :۷۹-۸۰
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
4.
پایان نامه
عنوان :بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر میزان اعتماد بنفس و قاطعیت دانشجویان دختر پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر -‭۱۳۷۵‬
شماره راهنما :Nur۷۶/۱
پدیدآور :بحرینی،مسعود، مولف
ناشر :دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
5.
پایان نامه
عنوان :تأثیرات روی برروی بافتها
شماره راهنما :His۷۰/۲
پدیدآور :کامجو، مرضیه، مولف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
6.
پایان نامه
عنوان :بررسی و شناخت و تفسیر علایم رفتاری و فیزیولوژیکی درد نوزادان توسط پرستاران بخشهای نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره راهنما :Nur۷۱/۱
پدیدآور :جهان پور،فایزه، مولف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
7.
پایان نامه
عنوان :جداکردن وسروتایپینک اشریشیاکلی های آنتروپاتوژن ازگاستروآنتریت کودکان و بررسی تولید‎VERO-TOXiN‬آنها در کشت سلول‎VERO‬ (بعنوان یکی از عوامل ویرولانس آنها)
شماره راهنما :Mic۷۰/۱
پدیدآور :احمدیان باغبادرانی، غلامرضا، مولف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
8.
پایان نامه
عنوان :مطالعاتی بر روی ساختمان بافت شناسی دستگاه قلبی عروقی و مطالعه اثرات ماده جدید مترشحه از سلولهای آندوتلیال (اندوتلین) بر برخی اعضاء بدن
شماره راهنما :His۷۰/۱
پدیدآور :ظهیری، شهلا، مؤلف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
9.
پایان نامه
عنوان :بررسی حضور آنتی بادیهای ضد سلولهای پاریتال و جزایر لانگرهانس در هیپوتیروئیدیسم اولیه
شماره راهنما :Hem۷۱/۱
پدیدآور :رنجی جفرودی، ایرج، مؤلف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
10.
پایان نامه
عنوان :بررسی کانجانکتیویتیس باکتریایی در استان بوشهر
شماره راهنما :Mic۷۶/۱
پدیدآور :پورکریم، محمودرضا، مولف
ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
11.
پایان نامه
عنوان :مقایسه برخی روشهای غربالگری فشار خون حاملگی جهت پیش بینی زودرس آن در خانمهای نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر سال‭۱۳۷۵-۷۶ ‬
شماره راهنما :Mid۷۷/۱
پدیدآور :کمالی، فرحناز، مؤلف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پرستاری و مامایی
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
12.
پایان نامه
عنوان :بررسی فلبوتومینه ها، وضع کنونی لیشمانیوز جلدی و ارزشیابی عملیات سمپاشی در استان بوشهر
شماره راهنما :Hea۷۳/۱
پدیدآور :فروزانی، عبدالرسول، مولف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
13.
پایان نامه
عنوان :بررسی عوامل ایجاد کننده ترس در مدد جویان و درک پرستاران از این عوامل قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر در بخشهای قلب بیمارستان آموزشی منتخب تهران در سال‭۱۳۷۹ ‬
شماره راهنما :Nur۷۹/۱
پدیدآور :پولادی، شهناز، مولف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
14.
پایان نامه
عنوان :سرطان دهانه رحم
شماره راهنما :Mid۶۷/۱
پدیدآور :افشار، سپیده، مولف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مامایی
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
15.
پایان نامه
عنوان :بررسی عوارض مادری،جنینی ونوزادی درزنان چندزای مراجعه کننده به زایشگاه فاطمه زهرا (س) بوشهر درسال‭۱۳۷۱-۷۲ ‬
شماره راهنما :Mid۷۲/۱
پدیدآور :نوروزی، افسانه، مولف
تاریخ نشر :۷۲
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
16.
پایان نامه
عنوان :مفهوم قدرت وارائه الگوی قدرتمند سازی درسالمندان
شماره راهنما :Nur۸۷/۱
پدیدآور :روانی پور، مریم
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
17.
پایان نامه
عنوان :بررسی کارآمدی عبارتهای پیشنهادی موتورهای کاوش در بسط جستجو از دیدگاه کاربران بر اساس اصل کمترین کوشش و نظریه بار شناختی
شماره راهنما :۳۵۵پ
پدیدآور :خسروی،عبدالرسول، مولف
ناشر :دانشگاه فردوسی مشهد
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه[پایان‌نامه]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
18.
پایان نامه
عنوان :بررسی شیوع چاقی و برخی عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهرستان بوشهر سال۱۳۸۲-۱۳۸۱
شماره راهنما :Nut۸۲/۱
پدیدآور :ناصحی فر،رامین،مولف
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
19.
پایان نامه
عنوان :بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی آنتی بیوتیکهای خانواده فلوروکینولونها بر روی بافت بیضه و اسپرماتوژنز در RAT
شماره راهنما :Pat۸۴/۱
پدیدآور :خاکی،آرش،مولف
ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
20.
پایان نامه
عنوان :بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش اخلاق حرفه ای به دو روش بحث گروهی و نرم افزار چند رسانه ای بر آگاهی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
شماره راهنما :۴۷۹پ
پدیدآور :خلیلی، آرش، مولف
تاریخ نشر :۹۱-۹۲
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نوع ماده :پایان نامه
پایان نامه
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو